เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ พร้อมด้วยปลัดเทศบาลนายอดิศักดิ์ รัตนะ รวมทั้งคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ ร่วมต้อนรับ นายวิสุทธิ์ สิงห์ขจรวรกุล อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย , ประธานชมรมข้าราชการบำนาญมหาดไทยภาคใต้ตอนล่าง และคณะ

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 #เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ พร้อมด้วยปลัดเทศบาลนายอดิศักดิ์ รัตนะ รวมทั้งคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ
ร่วมต้อนรับ นายวิสุทธิ์ สิงห์ขจรวรกุล อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย , ประธานชมรมข้าราชการบำนาญมหาดไทยภาคใต้ตอนล่าง และคณะ ( นายพีระพล สาครินทร์ , นายสวัสดิ์ แกล้วทนงค์ , นายวินัย ครุวรรณพัฒน์ ,นายอภิชาติ จุลเสวก , นายพูลเดช อุเทนพันธ์ )
โดยทางคณะท่านวิสุทธิ์ สิงห์ขจรวรกุล มาร่วมเยื่ยมชมและแสดงความยินดีกับ นายวินัย รัตนพันธ์ ที่ได้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ และทีมงานผู้บริหารทุกท่าน พร้อมทั้งพูดคุยแลกเปลี่ยนมอบแนวทางในด้านการบริหารและพัฒนา เพื่อให้เป็นที่พึ่งพาแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุตลอดไป

สอบถามข้อมูล