ร่วมรับมอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ น้ำดื่ม และขนมคุ๊กกี้ จากบริษัทวงษ์พาณิชย์ บ้านพรุ เพื่อนำแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์ ที่มาให้บริการฉีดวัคซีน ที่ตลาดน้ำบ้านพรุ

วันนี้ 29 กรกฎาคม 2564 #เทศบาลเมืองบ้านพรุ โดย
นายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ พร้อมด้วย นายศักดิ์รวี ชีวะเสรีชล รองนายกเทศมนตรี นายอดิศักดิ์ รัตนะ ปลัดเทศบาล และนายวรพจน์ ศิวิโรจน์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ร่วมรับมอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ น้ำดื่ม และขนมคุ๊กกี้ จากบริษัทวงษ์พาณิชย์ บ้านพรุ เพื่อนำแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ บุคคลากรทางการแพทย์ ที่มาให้บริการฉีดวัคซีน ที่ตลาดน้ำบ้านพรุในวันนี้ และอีกส่วนหนึ่งมอบกับเทศบาลเมืองบ้านพรุ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนในพื้นที่
🙏ทางเทศบาลเมืองบ้านพรุ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยคะ🙏
📌ภาพ/ข่าว : #งานบริการและเผยแพร่วิชาการ #กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

สอบถามข้อมูล