ลงพื้นที่ดูความเรียบร้อยของตลาดน้ำบ้านพรุ ในการรองรับการเดินทางมาลอยกระทงของประชาชน

วันนี้ผู้บริหารโดยท่านนายกวินัย รัตนพันธ์ และรองวิเชียร ไชยจารี ลงพื้นที่ดูความเรียบร้อยของตลาดน้ำบ้านพรุ ในการรองรับการเดินทางมาลอยกระทงของประชาชน ทั้งนี้เทศบาลเมืองบ้านพรุงดจัดกิจกรรมวันลอยกระทง แต่ประชาชนสามารถมาลอยกระทงตามประเพณีได้ครับ

สอบถามข้อมูล