พิธีปล่อยแถวชุดออกตรวจตรา – เฝ้าระวังในพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านพรุ (City Guard )

💓ข่าวประชาสัมพันธ์💓
วันที่ 18/11/64 เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร , หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล และ นายสมเกียรติ จันทร์ดวง ปลัดผู้รับผิดชอบตำบลบ้านพรุ , นายสุบัญฑิตย์ ไชยแก้ว ปลัดป้องกัน อ.หาดใหญ่ , นายพันธกานต์ รัชณรงค์ ปลัดอำเภอ ฝ่ายความมั่นคง รวมทั้ง อส. (กองอาสารักษาดินแดน) , สถานีตำรวจภูธรทุ่งลุง ,อปพร , สมาคมกู้ชีพบ้านพรุ และ สมาชิก City Guard เข้าร่วมพิธีปล่อยแถวชุดออกตรวจตรา – เฝ้าระวังในพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านพรุ (City Guard )

    📌ด้วยเทศบาลเมืองบ้านพรุ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชนและชุมชน จึงได้จัดโครงการ 

เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และจัดชุด ออกตรวจตรา – เฝ้าระวังในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ หรือ CityGuard เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามการเกิดอาชญากรรม และให้ประชาชนมั่นใจในความปลอดภัยในการใช้ชีวิตและทรัพย์สิน

  ทั้งนี้ เจ้าของตลาดไข่ทอง ได้มอบเงินจำนวน 2,000 บาท สมทบทุนไว้ใช้ในกิจกรรม การออกตรวจลาดตระเวน ของหน่วยอาสา City Guard อีกด้วย

   💖💖 เทศบาลเมืองบ้านพรุ ของขอบคุณทุกภาคส่วน รวมทั้ง อาสาสมัคร CITY GUARD ทุกท่าน ที่ร่วมด้วยช่วยกันทำให้พี่น้องประชาชน มีความมั่นใจในความปลอดภัยในการใช้ชีวิตและทรัพย์สินยิ่งขึ้น ครับ💖💖  

💖⚡💖⚡💖⚡💖⚡💖⚡💖⚡💖⚡

สอบถามข้อมูล