ประกาศกำหนดวันเวลาและสถานที่เลือกคณะกรรมการชุมชน

📌💓ข่าวประชาสัมพันธ์💓📌
วันที่ 18/11/64 #เทศบาลเมืองบ้านพรุ
เรื่อง : #ประกาศกำหนดวันเวลาและสถานที่เลือกคณะกรรมการชุมชน


⚡ตามที่เทศบาลเมืองบ้านพรุได้กำหนดให้มี คณะกรรมการชุมชน ๆ ละเก้าคน จำนวน 11 ชุมชน และคณะกรรมการชุมชนได้ครบวาระ ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564 นั้น
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอประกาศ เรื่องการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ใน การเลือกคณะกรรมการชุมชน มาตามเอกสารข้างต้นหรือสามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ตามลิงค์ข้างล่าง

สอบถามข้อมูล