ขอเชิญประชาชนในพื้นที่ เทศบาลเมืองบ้านพรุร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนใน “โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ปรับปรุงครั้งที่3 )”

ขอเชิญประชาชนในพื้นที่ เทศบาลเมืองบ้านพรุร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนใน “โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ปรับปรุงครั้งที่3 )”

วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น – 12.00 น ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติคโฮเต็ล หาดใหญ่ ห้องแกรนด์ บอลล์รูม ตึกกลาง ชั้น 2

เพื่อให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ ตามวันเวลา สถานที่ดังกล่าว

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

HOTLINE : 085-120-8383 หรือ

www.hatyai-urbanplan.com หรือทาง

Facebook : ค้นคำว่า “ผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่