กิจกรรมตรวจคัดกรองเชิงรุกด้วยชุดตรวจ ATK

🇹🇭❤️ข่าวประชาสัมพันธ์🇹🇭❤️
วันที่ 23/09/64 #เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดย นายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรี เมืองบ้านพรุ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาเทศบาล , นางสาวพิมพ์ใจ รัตนะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม , อสม.เทศบาลเมืองบ้านพรุ และ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ ร่วมพิธีเปิด #กิจกรรมตรวจคัดกรองเชิงรุกด้วยชุดตรวจATK
🌈เนื่องด้วย #กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบ้านพรุ ร่วมกับ #สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองโรคโควิด -19 เชิงรุก ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ ณ อาคารศาลาโรงครัว #วัดเทพชุมนุม โดยโครงการตรวจคัดกรองโควิด -19 เชิงรุกในครั้งนี้ เป็นการตรวจ #ฟรี ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 (วันเดียวเท่านั้น) โดยประชาชนที่สนใจ สามารถ ลงทะเบียน โดยสแกน QR Code กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วไปตรวจได้ฟรีเลยครับ✌️✌️
❤️🇹🇭❤️🇹🇭❤️🇹🇭❤️🇹🇭❤️🇹🇭❤️🇹🇭❤️🇹🇭❤️🇹🇭❤️🇹🇭
CR. ภาพ/ข่าว งานบริการและเผยแพร่วิชาการ #กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ #เทศบาลเมืองบ้านพรุ

สอบถามข้อมูล