รับมอบตู้แช่เครื่องดื่ม สนับสนุนโดย บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 27/09/64 #เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ เป็นตัวแทนรับมอบ #ตู้แช่เครื่องดื่ม สนับสนุนโดย บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) เทศบาลเมืองบ้านพรุ ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับ

สอบถามข้อมูล