กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 25 ตุลาคม 2560 เทศบาลเมืองบ้านพรุ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พัฒนาศาสนสถานภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ ในช่วงเช้า นำโดยนายอดิศักดิ์ รัตนะ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ ข้าราช พนักงานและประชาชนกลุ่มต่างๆ ร่วมกันพัฒนาวัดพระบาท และวัดเทพชุมนุม และในช่วงบ่ายเริ่มเวลา 13.00 น. ณ วัดปทุมธารวาส และวัดชินวงศ์ประดิษฐ์