รับมอบ เตียงผู้ป่วยและรถเข็นผู้ป่วย จาก ว่าที่ ร.ต. วิชาญ ไชยพูล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ เขต 1 โดยบริจาคให้เป็นทรัพย์สินของเทศบาลเมืองบ้านพรุ เพื่อประโยชน์ของพี่น้องชาวบ้านพรุ

วันที่ 1/10/64 #เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ เป็นตัวแทนรับมอบ เตียงผู้ป่วยและรถเข็นผู้ป่วย จาก ว่าที่ ร.ต. วิชาญ ไชยพูล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ เขต 1 โดยบริจาคให้เป็นทรัพย์สินของเทศบาลเมืองบ้านพรุ เพื่อประโยชน์ของพี่น้องชาวบ้านพรุ และหากพี่น้องชาวบ้านพรุ ต้องการใช้สามารถทำเรื่องยืม #เตียงผู้ป่วยและรถเข็นผู้ป่วย ได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบ้านพรุ โทร 074:292888 ต่อ410
อนึ่ง เทศบาลเมืองบ้านพรุ ขอขอบคุณ ว่าที่ ร.ต.วิชาญ ไชยพูล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ เขต 1 เป็นอย่างยิ่ง ในการมอบสิ่งของบริจาคในครั้งนี้ด้วยครับ

สอบถามข้อมูล