รวมพลังร่วมออกฉีดน้ำล้างทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณตลาดวัดเทพฯ

วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 14:00น. #เทศบาลเมืองบ้านพรุ โดยนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ มอบหมายให้.. นายทัศนะ ประทุมวรรณ นักวิชาการสุขาภิบาล , รถดับเพลิงฉีดน้ำ จากงานบรรเทาสาธารณะภัยเทศบาลเมืองบ้านพรุ ร่วมกับ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ นายประเทือง รงเดชา , นายอัมเรศ นันต์ธนะ , นายณรงค์ เสนะกูล
#รวมพลังร่วมออกฉีดน้ำล้างทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณตลาดวัดเทพฯ.
เพื่อเป็นการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อจากไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
.
.
และในวันอังคาร 19 ตุลาคม 2564 จะดำเนินการ
#ฉีดล้างและทำความสะอาดพ่นยาฆ่าเชื้อที่ตลาดป่ายาง เวลา 14:0น. เป็นต้นไป

สอบถามข้อมูล