ประชุม คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านพรุ ครั้งที่ 2/2564 ณ. ห้องประชุม ชั้น 5 เทศบาลเมืองบ้านพรุ

ประชุม คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านพรุ ครั้งที่ 22564 ณ. ห้องประชุม ชั้น 5 เทศบาลเมืองบ้านพรุวันที่ 19/10/64 เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดย นายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และสมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายต่างๆ ภาคเอกชน และ ประชาชน เข้าร่วมประชุม #คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านพรุ ครั้งที่ 2/2564 ณ. ห้องประชุม ชั้น 5 เทศบาลเมืองบ้านพรุ
🌈โดยการประชุมในครั้งนี้ ว่าด้วยเรื่อง ….

  1. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 64
  2. พิจารณาร่างการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
  3. การพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 5
  4. การพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
    🇹🇭❤️🇹🇭❤️🇹🇭❤️🇹🇭❤️🇹🇭❤️🇹🇭❤️🇹🇭❤️🇹🇭
    Cr. ภาพ/ข่าว :นราพฤทธิ์ เชื้อแก้ว #งานประชาสัมพันธ์ #กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ #เทศบาลเมืองบ้านพรุ
สอบถามข้อมูล