วันนี้ 18 ตุลาคม 2560 เทศบาลเมืองบ้านพรุ ร่วมกับกลุ่มสตรีอาสาพัฒนา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจถวายแด่ในหลวง ร. 9 ณ วัดโคกสมานคุณ (วัดอารามหลวง)

วันนี้ 18 ตุลาคม 2560 เทศบาลเมืองบ้านพรุ ร่วมกับกลุ่มสตรีอาสาพัฒนา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจถวายแด่ในหลวง ร. 9 ณ วัดโคกสมานคุณ (วัดอารามหลวง)