รวมพลังออกตรวจตลาด ป่ายางบ้านพรุ

วันที่ 15/11/64 #เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ มอบหมายให้ นายศักดิ์รวี ชีวะเสรีชล รองนายเทศมนตรี ,นายอดิศักดิ์ รัตนะ ปลัดเทศบาล ,นางสาวพิมพ์ใจ รัตนะ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ,นายทัศนะ ประทุมวรรณ นักวิชาการสุขาภิบาล พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข และ ทีมงานเทศกิจเทศบาลเมืองบ้านพรุ รวมพลังออกตรวจตลาด #ป่ายางบ้านพรุ
ในวันนี้ #เทศบาลเมืองบ้านพรุ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ออกตรวจ ตลาดนัดป่ายาง.บ้านพรุ@HY พร้อมสำรวจความพร้อมของตลาด ในการให้บริการประชาชนทั่วไปที่มาจับจ่ายใช้สอย ซื้อของ หรือพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสด โดยคำนึงถึงจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ เข้า -ออก ตลาด ,จุดบริการเจลแอลกอฮอร์ล้างมือ และ การสวมหน้ากากอนามัยตลาดเวลาเมื่ออยู่ในตลาด
เทศบาลเมืองบ้านพรุ ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ปฏิบัติตามมาตราการของกระทรวงสาธารณสุข ในการป้องกันตนเอง และบุคคลรอบข้าง ร่วมด้วยช่วยกันนะครับ ✌️❤️
📍 อย่าลืม D-M-H-T-T📍
🔸️D :Distancing เว้นระยะห่างระหว่างกัน
🔸️M :Mask Wearing สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
🔸️H :Hand washing ล้างมือบ่อยๆ
🔸️T :Testing ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
🔸️T :Thaichana ใช้แอปไทยชนะทุกครั้ง
📌ข่าว : #งานบริการข้อมูลข่าวสาร #กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
💓🤟💓🤟💓🤟💓🤟💓🤟💓🤟💓🤟💓🤟

สอบถามข้อมูล