ลงพื้นที่ในการตรวจติดตามงานขุดลอกคูคลอง ในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ

วันที่ 15/11/64 #เทศบาลเมืองบ้านพรุ
นำโดยนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ มอบหมายให้คณะทำงาน ลงพื้นที่ในการตรวจติดตามงานขุดลอกคูคลอง ในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ

สอบถามข้อมูล