เทศบาลเมืองบ้านพรุ งดจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564

วันที่ 15/11/64 #เทศบาลเมืองบ้านพรุ งดจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564


⚡เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ยังมีการแพร่ระบาด และ มีผู้ติดเชื้อรายวันในระดับสูง เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด -19 เทศบาลเมืองบ้านพรุ

จึงของดการจัดกิจกรรม #งานประเพณีลอยกระทงประจำปี2564 แต่ทางเทศบาลเมืองบ้านพรุ ยังจัดสถานที่ท่าน้ำสำหรับลอยกระทงไว้ให้ที่ #ตลาดน้ำบ้านพรุ โดยสามารถใช้ท่าน้ำลอยกระทง ในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เปิดให้ใช้ถึง 22.30น ก่อนเวลาเคอร์ฟิว 🤟

📍 อย่าลืม D-M-H-T-T📍
🔸️D :Distancing เว้นระยะห่างระหว่างกัน
🔸️M :Mask Wearing สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
🔸️H :Hand washing ล้างมือบ่อยๆ
🔸️T :Testing ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
🔸️T :Thaichana ใช้แอปไทยชนะทุกครั้ง
📌ข่าว : #งานบริการข้อมูลข่าวสาร #กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
💓🤟💓🤟💓🤟💓🤟💓🤟💓🤟💓🤟💓🤟

สอบถามข้อมูล