กำชับกวดขันการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ยคลึงกันให้เป็นไปตามประกาศจังหวัด

📢💢ข่าวประชาสัมพันธ์💢📢

เรื่อง .. 💥กำชับกวดขันการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ยคลึงกันให้เป็นไปตามประกาศจังหวัด💥
📌💥#หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000หรือทั้งจำทั้งปรับ💥📌
📌รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้านล่าง