แจ้งงดจ่ายกระแฟไฟฟ้า เพื่อทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงในวันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564

📢🔻ข่าวประชาสัมพันธ์🔻📢


❌💡⚡แจ้งงดจ่ายกระแฟไฟฟ้า เพื่อทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง⚡💡❌
📌ในวันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564📌เวลา 09.00-10.00 น. และ 16.00-17.00 น.
⭐บริเวณ ถ.กาญจนวนิช ฝั่งขาเข้า อ.สะเดา ตั้งแต่บริเวณซ.เมืองบ้านพรุ17 ถึงวัดพระบาท
⭐ถ.ชุมแสง/ถ.ชุมแสง1-4/ถ.เทศบาลใหม่/ถ.คลองยาเหนือ-ใต้
⭐ถ.กาญจนวนิช ฝั่งขาเข้า อ.สะเดา ตั้งแต่บริเวณ ซ.คลองหมอ ถึง คลองหินเหล็กไฟ
📌เวลา 09.00-17.00 น.
⭐ถ.กาญจนวนิช ฝั่งขาเข้า อ.สะเดา ตั้งแต่บริเวณ ปั้มน้ำมันPT บ้านพรุ ถึง ซ.เมืองบ้านพรุ 51
⭐หมู่บ้านปาล์มสปริง 9/หมู่บ้านนีโอสมาร์ท/หมู่บ้านฮาโมนี่วิลล์ 3
❌💡💡💡⚡⚡💡💡💡❌

No photo description available.

No photo description available.