ร่วมต้อนรับ นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาและคณะ ในการมอบข้าวสารจำนวน 8,096 ถุง ให้กับเทศบาลเมืองบ้านพรุ เพื่อมอบให้กับประชาชนชาวบ้านพรุ

วันที่ 15/09/64 #เทศบาลเมืองบ้านพรุนำโดยนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ ร่วมต้อนรับ นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาและคณะ ในการมอบข้าวสารจำนวน 8,096 ถุง ให้กับเทศบาลเมืองบ้านพรุ เพื่อมอบให้กับประชาชนชาวบ้านพรุ ที่ได้มีการลงทะเบียนในการที่จะขอรับข้าวสาร จำนวน 10 กิโลกรัม ต่อครัวเรือน สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ตามประกาศรายชื่อขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ทางเทศบาลเมืองบ้านพรุ ขอขอบคุณ #องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเป็นอย่างยิ่ง ในการส่งมอบข้าวสารให้กับเทศบาลเมืองบ้านพรุ ในการนี้ทางเทศบาลเมืองบ้านพรุจะรีบนำไปแจกจ่ายให้ประประชาชนที่ได้ลงทะเบียนไว้ต่อไป❤️❤️✌️✌️❤️❤️
,❤️🇹🇭❤️🇹🇭❤️🇹🇭❤️🇹🇭❤️🇹🇭❤️🇹🇭❤️🇹🇭❤️