ร่วมรับมอบ ข้าวสารและไข่ไก่ โดยแบ่งเป็น ข้าวสาร ถุงละ 5 กิโลกรัม จำนวน 50 ถุง และ ไข่ไก่ จำนวน 50 แพค จากบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

วันที่ 10/9/64 เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ มอบหมายให้ นางสายใจ หวานนวล รองปลัดเทศบาลเมืองบ้านพรุ พร้อมทั้ง นายวิวเนตร สายสินธุ์ ผอ.กองสวัสดิการสังคม และนางจริยา นิศวอนุตรพันธ์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รก. หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ร่วมรับมอบ #ข้าวสารและไข่ไก่ โดยแบ่งเป็น ข้าวสาร ถุงละ 5 กิโลกรัม จำนวน 50 ถุง และ ไข่ไก่ จำนวน 50 แพค จาก #บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
ทั้งนี้ เทศบาลเมืองบ้านพรุ ขอขอบคุณ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จำกัด (มหาชน) เป็นอย่างยิ่ง ที่มีส่วน ร่วมด้วย ช่วยเหลือกัน ให้พี่น้องชาวบ้านพรุ ผ่านพ้นวิกฤตโควิด -19 ไปด้วยกัน และเทศบาลเมืองบ้านพรุจะนำข้าวสารและไข่ไก่ แจกจ่ายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบกับโรคโควิด -19 ต่อไป ….🤟✌️❤️❤️
🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭
Cr. ภาพ /ข่าว นราพฤทธิ์ เชื้อแก้ว #งานประชาสัมพันธ์
#กองยุทธศาสตร์และแผนงาน #เทศบาลเมืองบ้านพรุ