รับมอบรถยนต์สำหรับการรับ-ส่งผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) โดย พลตรี พัชร รัตตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วันที่ 20/08/64 เทศบาลเมืองบ้านพรุ โดยนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ มอบหมายให้ นายอดิศักดิ์ รัตนะ ปลัดเทศบาลเมืองบ้านพรุ เข้ารับมอบ #รถยนต์สำหรับการรับ-#ส่งผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) โดย พลตรี พัชร รัตตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ปัจจุบันพบว่าจำนวนผู้ติดเชื้อและกลุ่มเสี่ยงสูงในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ ที่ต้องส่งเข้ารับการรักษาและตรวจหาเชื้อจำนวนมากขึ้น
ซึ่งบริษัทหาดทิพย์ฯ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้อนุเคราะห์รถยนต์สำหรับการให้บริการรับ-ส่งผู้ติดเชื้อ โควิด-19 เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564 – มกราคม 2565
💓เทศบาลเมืองบ้านพรุขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ 💓
🇹🇭💓🇹🇭💓🇹🇭💓🇹🇭💓🇹🇭💓🇹🇭💓🇹🇭💓
Cr. ภาพ : นายทัศนะ ประทุมวรรณ
ข่าว : #งานประชาสัมพันธ์ #กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ #เทศบาลเมืองบ้านพรุ