ร่วมรับมอบน้ำดื่ม จำนวน 30 แพ็ค มาม่า จำนวน 30 ลัง ข้าวสารถุงละ 5 กิโลกรัม จำนวน 50 ถุง จากคุณสุทธิศักดิ์ ลิ่มพัฒนพิทักษ์ ผู้บริหาร หจก.เอส.แอล.เอส.คอนส์ และคุณสุมิตร คงลิขิต ผู้บริหาร หจก.หาดใหญ่ กรุ๊ป เพื่อนำแจกจ่ายให้กับประชาชนที่กักตัว

วันที่13 สิงหาคม 2564 #เทศบาลเมืองบ้านพรุนำโดย
นายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล ร่วมรับมอบน้ำดื่ม จำนวน 30 แพ็ค มาม่า จำนวน 30 ลัง ข้าวสารถุงละ 5 กิโลกรัม จำนวน 50 ถุง จากคุณสุทธิศักดิ์ ลิ่มพัฒนพิทักษ์ ผู้บริหาร หจก.เอส.แอล.เอส.คอนส์ และคุณสุมิตร คงลิขิต ผู้บริหาร หจก.หาดใหญ่ กรุ๊ป เพื่อนำแจกจ่ายให้กับประชาชนที่กักตัว ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตามคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านพรุต่อไป
🙏ทางเทศบาลเมืองบ้านพรุ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยคะ🙏
📍ภาพ/ข่าว : #งานบริการและเผยแพร่วิชาการ #กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ