ร่วมรับมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป จำนวน 100 แพ็ค นมผง จำนวน 100 แพ็ค นมกล่องพร้อมดื่ม จำนวน 100 แพ็ค จากคุณธนวัตน์ พูนศิลป์ ประธานกรรมการ คุณธนากร พูนศิลป์ กรรมการผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่จากบริษัทออกซิเจนเรียลเอสเตรท จำกัด

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 #เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล ร่วมรับมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป จำนวน 100 แพ็ค นมผง จำนวน 100 แพ็ค นมกล่องพร้อมดื่ม จำนวน 100 แพ็ค จากคุณธนวัตน์ พูนศิลป์ ประธานกรรมการ คุณธนากร พูนศิลป์ กรรมการผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่จากบริษัทออกซิเจนเรียลเอสเตรท จำกัด เพื่อนำแจกจ่ายให้กับประชาชนที่กักตัว ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตามคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านพรุต่อไป
🙏ทางเทศบาลเมืองบ้านพรุ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยคะ🙏
📍ภาพ/ข่าว : #งานบริการและเผยแพร่วิชาการ #กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ