การจัดการขยะในพื้นที่สาธารณะ

ข่าวประชาสัมพันธ์️
เรื่อง .. การจัดการขยะในพื้นที่สาธารณะ


💥ปัจจุบันพบว่าการทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สร้างความสกปรกและเป็นภาพที่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยแก่ผู้พบเห็น เพื่อเป็นการจัดการขยะในพื้นที่ดังกล่าวและเป็นการขับเคลื่อนวาระพัฒนาจังหวัดสงขลา วาระที่ 1 สงขลาสวยสะอาด ประเด็นที่ 2 คนสงขลาไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะ และประเด็นที่ 6 ถนนเข้าสู่เมืองสวย สะอาด💥
🤝เทศบาลเมืองบ้านพรุจึงขอความร่วมมือชาวบ้านพรุ ช่วยกันรักษาความสะอาด ไม่ทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะ และช่วยเป็นหูเป็นตาให้ทางเทศบาลสอดส่องดูแลผู้ลักลอบทิ้งขยะ🤝
📌หากพบเห็นผู้กระทำความผิด โปรดแจ้ง 074-292888 ต่อ 409 เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป📌
ที่มาข้อมูล : #กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าว : #งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

May be an image of text