ลงพื้นที่เยี่ยมจุดตรวจด่านความปลอดภัยหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านพรุ

เมื่อวันที่ 4 / 8 / 64 เวลาประมาณ 21:00 น.เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ พร้อมด้วย นายวิเชียร ไชยจารี รองนายกเทศมนตรี , นายประเทือง รงเดชา สท.เขต2 , นายอมเรศ นันต์ธนะ สท.เขต2 ลงพื้นที่เยี่ยม #จุดตรวจด่านความปลอดภัยหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านพรุ เพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุทุกท่านครับ🌼🌼
💓🇹🇭💓🇹🇭💓🇹🇭💓🇹🇭💓🇹🇭💓🇹🇭💓🇹🇭💓🇹🇭
Cr. ภาพ : ประสาน สอนจิตร
ข่าว : #งานบริการข้อมูลข่าวสาร #กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ #เทศบาลเมืองบ้านพรุ