แจ้งผู้สูงอายุ และผู้พิการ รายเดิม ที่ได้รับเบี้ยยังชีพอยู่แล้ว ไม่ต้องมาแสดงตนยืนยันการมีชีวิต

🚩📣ข่าวประชาสัมพันธ์📣🚩
เรื่อง .. แจ้งผู้สูงอายุ และผู้พิการ รายเดิม ที่ได้รับเบี้ยยังชีพอยู่แล้ว ไม่ต้องมาแสดงตนยืนยันการมีชีวิต
👨‍👵🧓👴
📌สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ ⬇️⬇️
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบ้านพรุ☎️โทร. 074-292888 ต่อ 410
May be an image of text