ร่วมรับมอบ น้ำดื่ม จำนวน 100 แพค (100 โหล) จาก ธนาคารกรุงไทย สำนักงานภาคสงขลา สำนักงานเขตหาดใหญ่และสาขาหาดใหญ่

วันที่ 20/07/64 #เทศบาลเมืองบ้านพรุ นายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ พร้อมด้วยนายศักดิ์รวี ชีวะเสรีชล รองนายกเทศมนตรี นางสุภาภรณ์ ฉายกลิ่น เลขานุการนายกเทศมนตรี นายอดิศักดิ์ รัตนะ ปลัดเทศบาล และนางสาวพิมพ์ใจ รัตนะ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 🤝ร่วมรับมอบ น้ำดื่ม จำนวน 100 แพค (100 โหล)
จาก ธนาคารกรุงไทย สำนักงานภาคสงขลา สำนักงานเขตหาดใหญ่และสาขาหาดใหญ่ โดยคุณสุปริญญา เทียนกิ่งแก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารสำนักงานภาคสงขลา และคุณปรมา ลาภณรงค์ชัย ผู้จัดการสาขาอาวุโส สาขาหาดใหญ่ เพื่อให้เทศบาลเมืองบ้านพรุไว้ใช้ในการปฏิบัติงานและแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุต่อไป ทางเทศบาลเมืองบ้านพรุ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ🤟❤️
🇹🇭♥️🇹🇭♥️🎊♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭🎊🇹🇭♥️🇹🇭