รับมอบ เครื่องดื่ม น้ำกระชายขาวสกัด40ขวด และ น้ำขิงสกัด60ขวด จากคุณ ชัชชัย วรฐิติศักดิ์ เพื่อแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่เทศบาล และ ประชาชนที่มาติดต่อเทศบาล

วันที่ 15/07/64 เทศบาลเมืองบ้านพรุ โดยนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ พร้อมด้วย นายอดิศักดิ์ รัตนะ ปลัดเทศบาล ,นายภาคย์ภูมิ ผดุ้งกูล สท.เขต2 , นายทวิ ถาวรจิตร สท.เขต2
ร่วมรับมอบ เครื่องดื่ม #น้ำกระชายขาวสกัด40ขวด และ #น้ำขิงสกัด60ขวด จากคุณ ชัชชัย วรฐิติศักดิ์ เพื่อแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่เทศบาล และ ประชาชนที่มาติดต่อเทศบาล
❤️🤟เทศบาลเมืองบ้านพรุ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ ❤️🤟
🌈🤟🌈🤟🌈🤟🌈🤟🌈🤟🌈🤟🌈🤟🌈
Cr. ภาพ/ ข่าว นายนราพฤทธิ์ เชื้อแก้ว #งานประชาสัมพันธ์ #กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ