กองช่างอบจ.สงขลา พร้อม สท.เขต 2 และกองการศึกษาทม.บ้านพรุ ลงสำรวจพื้นที่เพื่อวางเครื่องออกกำลังกาย ณ. ลานกีฬาภาษีเจริญ

วันที่ 15/7/64 กองช่างอบจ.สงขลา พร้อม สท.เขต 2 และกองการศึกษาทม.บ้านพรุ ลงสำรวจพื้นที่เพื่อวางเครื่องออกกำลังกาย ณ. ลานกีฬาภาษีเจริญ ขอขอบคุณท่านนายก ไพเจน มากสุวรรณ์ สจ.ณัฐวุฒิ เกิดสุวรรณ์ เขต 10 หาดใหญ่ครับ