ลงพื้นที่รับมอบของบริจาค จากคุณ เซ่งใจ แซ่ว่อง ในนาม บ.ว่องเจริญการช่าง จำกัด

วันที่ 13/07/64 เทศบาลเมืองบ้านพรุ โดยนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ มอบหมายให้
นายธีรยุทธ์ เบ็ญล่าเต๊ะ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย
นายวิวเนตร สายสินธุ ผอ.กองสวัสดิการสังคม และ นางจริยา นิศวอนุตรพันธ์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
,🎊ลงพื้นที่รับมอบของบริจาค จากคุณ เซ่งใจ แซ่ว่อง
ในนาม บ.ว่องเจริญการช่าง จำกัด. เลขที่ 55/1 ถ. ชุมแสง โดยมีรายการดังนี้..
1. ข้าวสาร+ปลากระป๋อง 40 ชุด
2.ชุดถุงยังชีพ (น้ำปลา น้ำมันพืช บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ขนมปัง กาแฟ ยาเวชภัณฑ์ ) 40 ชุด
3.น้ำดื่ม 40 แพค ( 240 ขวด)
ทั้งนี้ รายการดังกล่าวข้างต้นทางผู้มอบให้เทศบาลเมืองบ้านพรุ ไว้ใช้ในการปฏิบัติงานและแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุต่อไป ทางเทศบาลเมืองบ้านพรุ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ🤟❤️
🇹🇭♥️🇹🇭♥️🎊♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭🎊🇹🇭♥️🇹🇭
ภาพ/ข่าว : นราพฤทธิ์ เชื้อแก้ว #งานประชาสัมพันธ์ #กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ