ขยายกำหนดเวลาดำเนินการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์


เรื่อง : ขยายกำหนดเวลาดำเนินการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลเมืองบ้านพรุ
โทร.☎️ 074-292888 ต่อ 106 หรือ 063-535-0179

💓🌼💓🌼💓🌼💓💓🌼💓🌼💓🌼💓