สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา เปิดสำรวจความต้องการทำงานของผู้สูงอายุ (60ปีขึ้นไป) ที่สนใจหางานทำ หรือ ต้องการประกอบอาชีพอิสระ โดยให้กรอกรายละเอียด ตามแบบนี้นี้ (สามารถมารับแบบฟอร์ม ได้ที่ ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 เทศบาลเมืองบ้านพรุ

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 8 ก.ค. 64 เทศบาลเมืองบ้านพรุ ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักจัดหางานจังหวัดสงขลา
เรื่อง : สำรวจความต้องการทำงานของผู้สูงอายุ
 
ด้วยสำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา เปิดสำรวจความต้องการทำงานของผู้สูงอายุ (60ปีขึ้นไป) ที่สนใจหางานทำ หรือ ต้องการประกอบอาชีพอิสระ โดยให้กรอกรายละเอียด ตามแบบนี้นี้ (สามารถมารับแบบฟอร์ม ได้ที่ ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 เทศบาลเมืองบ้านพรุ ) และให้ส่งแบบฟอร์มที่เทศบาลเมืองบ้านพรุ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 กรกฏาคม 2564 นี้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : นางสาวลลิตา วรรณสุวรรณ โทร .091-757-3456
 

May be a cartoon of 1 person and text

No photo description available.

No photo description available.