โครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อาคารดับเพลิง)เทศบาลเมืองบ้านพรุ

🇹🇭❤️ข่าวประชาสัมพันธ์❤️🇹🇭
🧒👧👩‍🏫วันที่ 21 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. #เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 4 ศูนย์ และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบ้านพรุ รวมทั้งผู้ปกครอง ร่วมโครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อาคารดับเพลิง)เทศบาลเมืองบ้านพรุ 🧑‍🏫🙋‍♂️🙋‍♀️
🏫🧒👦โครงการในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์ การติดต่อประสานงาน และการแลกเปลี่ยนข้อมูล อันเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กให้เป็นคนดีและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข🏠👧🧒
🙋‍♀️🙋‍♂️ในวันนี้นอกจากคณะผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ได้พบปะพูดคุยกับผู้ปกครองแล้ว ยังมีวิทยากรจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและโรคติดต่อในเด็ก และวิทยากรจากบริษัทวิริยะประกันภัย ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม เรื่องการดูแลเด็ก การเกิดอุบัติเหตุในเด็กและการดูแลรักษา🧑‍💻👨‍💼
🏫🏠🤝👶👱👨‍🏫🧑‍🏫🙋🙋‍♀️👦👧🤝🏡🏫
📸ภาพ/ข่าว : อัญชิสา ดุษฎีบัณฑิต

งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

สอบถามข้อมูล