จัดส่งชิ้นส่วนอะลูมิเนียม ให้กับกรมควบคุมมลพิษ ตามโครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน ณ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านพรุ

➡️วันนี้18 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. #เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดส่งชิ้นส่วนอะลูมิเนียม ให้กับกรมควบคุมมลพิษ ตามโครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน ณ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านพรุ ⬅️
➡️สำหรับชิ้นส่วนอะลูมิเนียม ใช้เป็นต้นทุนการจัดทำอุปกรณ์ขาเทียมให้แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุ⬅️
🙏เทศบาลเมืองบ้านพรุ ขอขอบคุณ ผู้ร่วมบริจาคชิ้นส่วนอะลูมิเนียมในครั้งนี้ และท่านใดสนใจร่วมบริจาค สามารถนำอะลูมิเนียมมาบริจาคได้ที่ ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ

สอบถามข้อมูล