พิธีปิดโครงการฝึกอบรมของกองการศึกษา โครงการ ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ ช่วงระหว่างวันที่ 26 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2566 จำนวนทั้งสิ้น 3โครงการ

♥️🇹🇭ข่าวประชาสัมพันธ์♥️🇹🇭
วันที่ 10/05/66 #เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยนาย วินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ พร้อมด้วย นายวิเชียร ไชยจารี รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ , นายปรีชา เบ็ญฮาวัน รองปลัดเทศบาล ,นางอิสราภาพ์ คเชนทองสุวรรณ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองบ้านพรุ เข้าร่วม #พิธีปิดโครงการฝึกอบรมของกองการศึกษา
ณ โรงแรมคริสตัลหาดใหญ่ Crystal Hotel Hat Yai อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
♦️เทศบาลเมืองบ้านพรุโดย นางอิสราภาพ์ คเชนทองสุวรรณ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา จัดโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ ช่วงระหว่างวันที่ 26 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2566 จำนวนทั้งสิ้น 3โครงการ ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาความรู้ นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนาการศึกษาต่อไป
♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️
ภาพ/ข่าว : นายนราพฤทธิ์ เชื้อแก้ว

ข่าวประชาสัมพันธ์ #กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ #เทศบาลเมืองบ้านพรุ #กองการศึกษา #จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ

สอบถามข้อมูล