ประชุมคณักรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. #เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ มอบหมายให้นายอดิศักดิ์ รัตนะ ปลัดเทศบาล เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล #ร่วมประชุมคณักรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2
➡️การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณายกร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่1/2566 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่1/2566 ของเทศบาลเมืองบ้านพรุ

สอบถามข้อมูล