การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขานาหม่อม จะทำการดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานบำรุงรักษาหม้อแปลง

1. ⚡️วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09:00น. – 17:00น.
(เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง) บริเวณดังนี้ >>
ถ.กาญจนวนิช ฝั่งขาเข้าอำเภอสะเดา ตั้งแต่บริเวณ หน้าไพรสยามค้าไม้ ถึง สุสานจีนบ้านพรุ , ถ.ชุมแสง1 , ถ.ชุมแสง2
………………………………………………………………………………
2. ⚡️วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09:00น. – 10:00น.
และเวลา 16:00น. – 17:00น. (เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง) บริเวณดังนี้ >>
ถ.กาญจนวนิช ฝั่งขาเข้าอำเภอสะเดา ตั้งแต่บริเวณ สุสานจีนบ้านพรุ ถึงสี่แยกโปะหมอ , ถ. ชุมแสง , ถ.คลองยาเหนือ และ คลองยาใต้
………………………………………………………………………………
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : แผนก ก่อสร้างและปฏิบัติการ
โทร : 074-383-112
โทรสาร : 074-383088
💓⚡️💓⚡️💓⚡️💓⚡️💓⚡️💓⚡️💓⚡️💓⚡️💓⚡️💓

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ