การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาพังลา จะทำการดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานบำรุงรักษาหม้อแปลง

ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง .. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาพังลา จะทำการดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานบำรุงรักษาหม้อแปลง
⏩⏩#สำหรับในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ จะงดจ่ายกระแสไฟฟ้าในระว่าง วันที่ 21-25 มิถุนายน 2564 และ 28-29 มิถุนายน 2564 ในบริเวณพื้นที่ตามเอกสารที่แนบมาด้านล่าง⏬⏬

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "วันที่ มิถุนายน บริเวณ หม้อแปลง ตั้งแต่เวลา ตั้งแต่เวลา 8:30 9:40 หมู่บ้านพฤุกษาวิลล์ จัดสรร ถนนศรีปทุม มบ.ชมกรีนวิว ถ.บ้านพรุธานี ถนนคูจีน โครงการบ้านศรีกมล หม้อแปลง 40-743129 40-012898 52-009442 9:30 10:40 บริเวณ บริเวณ บริเวณ ตั้งแต่เวลา ตังแต่เวลา ตั้งแต่เวลา วันที่ 9มeถrnlr 2564 หม้อแปลง เฟส 59-015470 หม้อแปลง 15:20 16:20 บริเวณ บริเวณ ตั้งแต่เวลา 8:30 บ้านจัดสรรพฤุกษาวิลล์ บ้านพรุธานีซ.20 ถ.บ้านพรุธานี2 (หัวโค้ง) บ้านทุ่งต้นขาม วันที่ 30มิถุนายน หม้อแปลง 29-006642 หม้อแปลง ตังแต่เวลา ตังแต่เวลา 15:20 ถึง 16:20 บริเวณ บริเวณ บริเวณ บริเวณ บริเวณ 8:30 เฟส ตั้งแต่เวลา ตั้งแต่เวลา ตั้งแต่เวลา หม้อแปลง 9:30 บ้านทุ่งต้นขาม บ้านทุ่งต้นขาม บ้านทุ่งต้นขาม ทีดินจัดสรรนายทองศักดิ์ บ้านย่านยาว บ้านย่านยาวตก 25-002611 32-010201 42-003939 เฟส ตั้งแต่เวลา หากการไฟฟ้าฯ ดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนด จะจ่ายกระแสไฟพ้าให้ทันที ดังนั้นจะดำเนินการใดๆ เดี่ยวกับระบบไพท้ภายในสถานที่องท่าน ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของท่าน เีเรีมเทีกโดทรแะลา โอกาสนี้ด้วย ประกาศ วันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (นายธีรศักดิ์ สุวรรณรักษ์) ผู้ตักาการไ่้าส่วนมิภาสาขาพังลา"