การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 ในระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 30 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 ในระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 30 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
🤝เทศบาลเมืองบ้านพรุ ขอความร่วมมือเจ้าของที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างอำนวยความสะดวก และแจ้งข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องที่จำเป็น ต่อเจ้าพนักงานสำรวจ ตามวันและเวลาที่กำหนด🤝
‼️ในการสำรวจครั้งนี้ ไม่มีการเรียกเก็บเงินใดๆ‼️
☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 063-3946788 ในวันและเวลาราชการ

สอบถามข้อมูล