วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 16:30 น.ร่วมออกฉีดน้ำล้างทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณตลาดวัดเทพ เพื่อเป็นการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อจากไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 16:30น. #เทศบาลเมืองบ้านพรุ โดยนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ มอบหมายให้..รองปลัดเทศบาล นางสายใจ หวานนวล , นายทัศนะ ประทุมวรรณ นักวิชาการสุขาภิบาล , รถดับเพลิงฉีดน้ำ จากงานบรรเทาสาธารณะภัยเทศบาลเมืองบ้านพรุ ร่วมกับ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ นายประเทือง รงเดชา , นายอัมเรศ นันต์ธนะ และเลขานุการนายกเทศมนตรี นางสุภาภรณ์ ฉายกลิ่น
#รวมพลังร่วมออกฉีดน้ำล้างทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณตลาดวัดเทพ
เพื่อเป็นการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อจากไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
.
.
และในวันอังคาร 8 มิถุนายน 2564 จะดำเนินการ
#ฉีดล้างและทำความสะอาดพ่นยาฆ่าเชื้อที่ตลาดป่ายาง เวลา 16:30น. เป็นต้นไป
.
✊ขอให้ประชาชนร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด
เพื่อรับมือโควิด-19 ระลอกใหม่
D – Distancing : อยู่ห่างไว้
M – Mask wearing : ใส่แมสก์กัน
H – Hand wash : หมั่นล้างมือ
T – Testing : ตรวจวัดอุณหภูมิ
T – Thai Cha na : ใช้แอปฯ ไทยชนะ
#ตั้งการ์ดกันใหม่สงขลาต้องปลอดภัยห่างไกลโควิด19 #สงขลาไม่ประมาทการ์ดไม่ตก #ไม่ตระหนกแต่ต้องตระหนัก #รักสงขลาSaveสงขลา