นายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ พร้อมด้วย นายศักดิ์รวี ชีวะเสรีชล รองนายกเทศมนตรี , นายอดิศักดิ์ รัตนะ ปลัดเทศบาล และ นายอดินันท์ หนูอุไร หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลลงเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัว “กิตติประภานันท์” จากเหตุการณ์ผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ พร้อมด้วย นายศักดิ์รวี ชีวะเสรีชล รองนายกเทศมนตรี , นายอดิศักดิ์ รัตนะ ปลัดเทศบาล และ นายอดินันท์
หนูอุไร หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
❤️🎊❤️ ลงเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัว
“กิตติประภานันท์” จากเหตุการณ์ผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564
❤️ อนึ่งเทศบาลเมืองบ้านพรุ ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตมา ณ ที่นี้ด้วยครับ
❤️🇹🇭❤️🇹🇭❤️🇹🇭❤️🇹🇭❤️🇹🇭❤️🇹🇭❤️
Cr. ภาพ/ข่าว #ทีมงานประชาสัมพันธ์ #กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ #เทศบาลเมืองบ้านพรุ✌️