โครงการส่งเสริมจิตอาสาเพื่อชุมชนและสังคม บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ สวนสาธารณพรุค้างคาวเทศบาลเมืองบ้านพรุ

วันที่ 31/05/64 #เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ พร้อมทั้ง รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ นายธีรยุทธ เบ็ญล่าเต๊ะ , เลขานุการนายกฯ , สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ ,ปลัดเทศบาล , รองปลัดเทศบาล , ข้าราชการ พนักงานลูกจ้างเทศบาลเมืองบ้านพรุ และตำรวจทุ่งลุง
🌈ร่วมโครงการส่งเสริมจิตอาสาเพื่อชุมชนและสังคม บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ สวนสาธารณพรุค้างคาวเทศบาลเมืองบ้านพรุดังนี้..
1. พัฒนาขุดลอกผักตบชวา
2. ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ
3.พัฒนาร่วมกันรอบสระน้ำพรุค้างคาว
⚠️✌️โดยทั้งนี้ตลอดกิจกรรมดังกล่าว ทางผู้จัดได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรคฯ กระทรวงสาธารณสุข ใส่หน้ากากอนามัยตลอด และรักษาระยะห่าง ทางเทศบาลเมืองบ้านพรุ ขอขอบคุณจิตอาสาทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วยครับ ❤️❤️🤟🤟