ประกาศอุทยานการเรียนรู้บ้านพรุ ปิดทำการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ค. – 8 มิ.ย. 2564 ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่ ๒๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เพื่อเป็นการป้องกันและแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ขออภัยในความไม่สะดวก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.074-226525, 094-5958978

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "TK Park Banpru อุทยานการเรียนรู้บ้านพรุ ประกาศปิดทำการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ค.-8 มิ.ย.2564 ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดสงขลา ที่29/2564 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ด้วยความห่วงใยและพื่อเป็นการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขออภัยในความไม่สะดวก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร.074-226525094-5958978 TK Park Banpru"