กำหนดการโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID-19)

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
📌เรื่อง : กำหนดการโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID-19)
#กิจกรรมแจกถุงยังชีพผลกระทบจากมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา COVID-19 ตามรายชื่อที่ทางเทศบาลเมืองบ้านพรุได้ประกาศไปก่อนหน้านี้แล้ว

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ