โครงการส่งเสริมจิตอาสาเพื่อชุมชนและสังคม ประจำปี 2564

#โครงการส่งเสริมจิตอาสาเพื่อชุมชนและสังคม ประจำปี 2564จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ขุดลอกผักตบชวา และพัฒนารอบสระน้ำพรุค้างคาว
🙇‍♀️เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี🙇‍♀️
📌ในวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564
📌เวลา 13.00 น.
📌ณ สวนสาธารณะพรุค้างคาว

อาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง, ต้นไม้ และข้อความ