การปิดทำการคลินิกแพทย์แผนไทยและคลินิกทันตกรรม

เทศบาลเมืองบ้านพรุ ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง การปิดทำการคลินิกแพทย์แผนไทยและคลินิกทันตกรรม
📌เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ของจังหวัดสงขลาถูกยกระดับเป็นพื้นที่สีแดง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดทางศูนย์บริการฯ จึงเปิดให้บริการเฉพาะด้าน #การรักษาโรคและการพยาบาลฉุกเฉิน #ฉีดยา#ทำแผล
และ #ปิดให้บริการคลินิกการแพทย์แผนไทยและคลินิกทันตกรรม มีผลตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2564 เป็นต้นไป และจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งเมื่อสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองบ้านพรุ โทร 074-384901