เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กำลังเกิดขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค อุทยานการเรียนรู้บ้านพรุ เปิดให้บริการเฉพาะการยืมและคืนหนังสือเท่านั้น งดบริการอ่านหนังสือและทำกิจกรรมภายในอาคารอุทยานการเรียนรู้บ้านพรุ ตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย.2564 เป็นต้นไป

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ