อุทยานการเรียนรู้บ้านพรุร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)ร่วมจัดนิทรรศการสัญจร ระหว่างวันที่ ๒ข๑๗ เมษายน ๒๕๖๔ ณ อาคารอุทยานการเรียนรู้บ้านพรุ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ