ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีเกิดอัคคีภัย เมื่อเวลาประมาณ 04.00 น.ของวันนี้ ณ บ้านเลขที่ 281/1 (หลังดีมาร์ท) ถนนกาญจนวนิช ตำบลบ้านพรุ เพื่อนำเข้าศูนย์ช่วยเหลือประชาชนต่อไป

วันนี้13 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. #เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ มอบหมายให้นายวิเชียร ไชยจารี รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้างานป้องกันฯ และคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีเกิดอัคคีภัย เมื่อเวลาประมาณ 04.00 น.ของวันนี้ ณ บ้านเลขที่ 281/1 (หลังดีมาร์ท) ถนนกาญจนวนิช ตำบลบ้านพรุ เพื่อนำเข้าศูนย์ช่วยเหลือประชาชนต่อไป

สอบถามข้อมูล