รับมอบถุงยังชีพช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง จำนวน 90 ชุด จากคุณอดิเรก ธีรภาพเสรี ผู้จัดการแผนกกิจกรรมพิเศษ บริษัทหาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ

👉วันนี้ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. #เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ พร้อมด้วยนายศักดิ์รวี ชีวะเสรีชล รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ นายวีระชัย ชีวะเสรีชล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นางสาวพิมพ์ใจ รัตนะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางดวงใจ อ่อนแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข นายทัศนะ ประทุมวรรณ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข และตัวแทน
อสม.เทศบาลเมืองบ้านพรุ #รับมอบถุงยังชีพช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง จำนวน 90 ชุด จากคุณอดิเรก ธีรภาพเสรี ผู้จัดการแผนกกิจกรรมพิเศษ บริษัทหาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ 👈
🤝บริษัทหาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการหาดทิพย์เคียงข้างชาวใต้ “มอบถุงยังชีพช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง” เพื่อนำไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ โดยตัวแทนอสม.ทั้ง 11ชุมชน จะนำถุงยังชีพฯไปมอบให้กับกลุ่มเปราะบางต่อไป🤝
🙏 #เทศบาลเมืองบ้านพรุ ขอขอบคุณบริษัทหาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) มา ณ โอกาสนี้ด้วยคะ🙏
📌หมายเหตุ📌
ภาพข่าวใช้ประกอบเพื่อสื่อประชาสัมพันธ์ภายใต้กฎหมายและนโยบาย PDPA

สอบถามข้อมูล